Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Kupujesz kasę fiskalną on-line? Chcesz odzyskać część pieniędzy, które wydasz na jej zakup? Sprawdź jak skorzystać z ulgi i otrzymać zwrot pieniędzy.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Możesz się ubiegać o zwrot, jeżeli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

To oznacza, że jeśli we wtorek 9 lipca 2019 r. zacząłeś ewidencjonować sprzedać na innym typie kasy (np. z elektronicznym zapisem kopii), a kasę on-line kupiłeś w środę, 10 lipca 2019 r., nie dostaniesz ulgi.

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT)jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT).

W zależności od twojego statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

Co zrobić krok po kroku

 1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT – rozlicz zwrot w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się miesięcznie, powinni rozliczyć zwrot w deklaracji VAT-7. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie – w deklaracji VAT-7K.

To, jaką kwotę możesz rozliczyć, zależy od tego czy kwota wydana na zakup kasy, którą wykazujesz w rozliczeniu jest:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ci ulgę. Pozostałą część kwoty możesz otrzymać na rachunek bankowy (lub SKOK) lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

Dokumenty

Termin

Zwrot możesz rozliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym zacząłeś używać kasy on-line lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres –  prawo do zwrotu jest bezterminowe (nie wygasa).

Jeśli w okresie, w którym zacząłeś używać kasy on-line nie masz obowiązku zapłacenia podatku VAT, kwotę ulgi przysługującą ci za zakup kasy możesz wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK albo możesz rozliczyć ulgę w kolejnej deklaracji podatkowej.

 1. Jeśli jesteś biernym podatnikiem VAT – złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy

Wniosek składasz do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował twoją kasę.

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego.

Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:

 • kopię faktury za zakup kasy fiskalnej,
 • kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę,
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiłeś na kasie fiskalnej – jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Wniosek możesz wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu.

Jeśli masz firmę taksówkową, dodatkowo we wniosku wpisz:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki w której jest zarejestrowana kasa fiskalna
  on-line
 • kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą
  o zastosowaniu specjalnym.
Wniosek

Termin

Wniosek możesz złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zacząłeś używać kasy on-line. Prawo do zwrotu nie wygasa – możesz to zrobić w dowolnym momencie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Przedsiębiorcy, którzy odliczają zwrot kosztów na zakup kasy on-line, mogą:

 • nie płacić podatku za rozliczany okres – jeśli podatek jest niższy lub równy kwocie ulgi przysługującej na zakup kasy on-line,
 • pomniejszyć podatek o kwotę ulgi przysługującej na zakup kasy on-line – jeśli podatek jest wyższy od kwoty ulgi na zakup.

Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rozliczania podatku VAT dostaną zwrot w ciągu 25 dni od złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze wpłyną na rachunek bankowy podany we wniosku.

Warto wiedzieć

Czy wiesz, że musisz zwrócić pieniądze jeśli:

 • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestaniesz używać kasy on-line (np. zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych);
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną a Centralnym Repozytorium Kas;
 • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego).