Jak kupować

1. Sklep ABBA1 przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http://sklep.abba1.pl/

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://sklep.abba1.pl/, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.abba1.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych sklep.abba1.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego sklep.abba1.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sklep.abba1.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Abba 1 zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

10. W sytuacji, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie będzie realizowane.

11. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Abba 1 nastąpią błędy lub przekłamania cen produktów zamówienie nie będzie realizowane, o czym klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

12. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres wysyłki. Możliwy jest odbiór osobisty jeśli taka zostanie wybrana opcja w formularzu zamówienia.

13. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta zgodnie z cennikiem. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Abba 1, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Abba 1.