Jak często należy przeprowadzać przegląd techniczny kasy fiskalnej?

Zgodnie z § 54 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Ten sam dokument precyzuje, jakie dokładnie czynności wykonuje serwisant podczas przeglądu.

Ministerstwo Finansów informuje o procedurze przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony producentów oraz podmiotów zajmujących się serwisem kas rejestrujących, dotyczącymi obaw serwisantów w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374).

Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.

Jaka jest kara za brak przeglądu kasy fiskalnej?

Przypomnienie o konieczności wykonania przeglądu technicznego kasy to bardzo praktyczna funkcja. Zwłaszcza, że przeoczenie terminu może skutkować sankcjami finansowymi.  Przedsiębiorca naraża się na grzywnę w wysokości 300 zł, ale nie tylko. Jeżeli skorzystaliśmy z ulgi na kasę fiskalną, a w ciągu 3 lat od zakupu nie wykonamy obowiązkowego przeglądu, będziemy musieli ją zwrócić. Warto pilnować terminu, bo kwota wspomnianej ulgi wynosi nawet 700 zł za każde urządzenie.