Jeśli na paragonie nie ma NIP-u, starsze kasy i drukarki fiskalne nie mają takiej opcji lub kupujący zapomniał poinformować sprzedawce, że potrzebuje fakturę.

W związku z tym powstaje pytanie, czy sprzedawca może wystawić fakturę na podstawie paragonu, który nie zawiera numeru NIP?

Rozporządzeniem Ministra Finansów ws. kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019, w którym  § 6 ust. 1 pkt 1 wskazuje, że sprzedawca podczas sprzedaży ma obowiązek wydać nabywcy paragon fiskalny najpóźniej z chwilą przyjęcia zapłaty. Co ważne paragon wydawany jest bez żądania samego nabywcy oraz bez względu na formę płatności.

Z kolei ustawa VAT w art. 106b ust. 3 precyzuje, że sprzedawca na żądanie nabywcy ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, przy czym żądanie takie musi być zgłoszone w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji.

Z powyższego wynika, że na żądanie klienta, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym, sprzedawca ma obowiązek wystawienia  faktury do paragonu bez numeru NIP nabywcy.

Do egzemplarza faktury, która trafia do sprzedawcy należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego tę sprzedaż, zwrócony przez nabywcę.

Potwierdzenie takiego stanu rzeczy znajdziemy również w

interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej