Kasa fiskalna to specjalne urządzenie, które pozwala na sprawne ewidencjonowanie sprzedaży wszystkich towarów i usług, jakie znajdują się w asortymencie firmy. Każdy z nas na co dzień spotyka się z tego rodzaju kasami w sklepach oraz wszelkiego rodzaju punktach usługowych. Z tego artykułu dowiesz się, kto jest zobligowany do korzystania z kas fiskalnych, a jakie podmioty nie mają obowiązku ich posiadania.

Kto obowiązkowo powinien dysponować kasą fiskalną?

Zgodnie z polskimi przepisami kasy fiskalne powinni posiadać wszyscy sprzedawcy towarów i dostawcy usług. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub oferują usługi osobom fizycznym, czyli nieprowadzącym działalności gospodarczej, a także rolnikom ryczałtowym, czyli zwolnionym z obowiązku opłacania podatku VAT. Oczywiście od tej zasady jest też kilka wyjątków.

W niektórych przypadkach przedsiębiorstwo może zostać zwolnione z obowiązku używania kasy fiskalnej. Dotyczy to firm, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł. Zwolnienie to może obowiązywać też niektórych towarów i usług zwolnionych z konieczności ewidencjonowania.

Ze zwolnień tych nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą towarów lub usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania, a więc m.in. gazu płynnego, części do silników spalinowych, nadwozi pojazdów silnikowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, perfum i wody toaletowej. Z kolei w przypadku usług obowiązek ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej dotyczy firm trudniących się m.in. przewozem osób i bagażu taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, doradztwa podatkowego, placówek gastronomicznych, salonów kosmetycznych czy fryzjerskich. W tych przypadkach konieczne jest ewidencjonowanie każdej sprzedaży na kasie fiskalnej, bez względu na wysokość obrotu.

Podstawowym dokumentem prawnym, który reguluje obowiązki dotyczące korzystania z kas fiskalnych, jest tzw. ustawa o VAT, czyli Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw nr 54 na rok 2004, pozycja 535).